Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/05/16 Wykonywanie prac związanych z kontrolą odcinków lin wyciągowych w zawieszeniach nośnych naczyń i zawieszeniach lin wyrównawczych oraz wymianą zawieszeń nośnych naczyń oraz zawieszeń lin wyrównawczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: dla wyciągu jednolinowego szybu I przedział „a” Część II: dla wyciągów dwulinowych szybu III przedział „a” i przedział „b” Część III: dla wyciągów czterolinowych szybu IV przedział „a” i przedział „b” Usługi Przetarg nieograniczony 29.02.2016 Szczegóły
KWK C/01/16 Wykonanie napraw i remontów silników…. Usługi Przetarg nieograniczony 01.03.2016 Szczegóły
KWK BD/02/16/17 Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługą urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Boże Dary Usługi Przetarg nieograniczony 23.03.2016 Szczegóły
KWK M/04/16- Dostawa zasuw i zaworów dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 25.02.2016 Szczegóły
KWK M/07/16 – „Wynajem 2 spychaczy typu TD-25G bez operatora do pracy na zwałach węgla ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 24.02.2016 Szczegóły
KWK M/06/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza ….. Usługi Przetarg nieograniczony 23.02.2016 Szczegóły
KWK BD/03/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2016 Szczegóły
KWK BD/01/16 – Wykonanie zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.02.2016 Szczegóły
KWK M/03/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy”. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.02.2016 Szczegóły
KWK B/01/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. Usługi Przetarg nieograniczony 18.03.2016 Szczegóły