Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/19/16/17/N – „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” Usługi Przetarg nieograniczony 24.10.2016 Szczegóły
BZ/07A/16/N – Dostawa samochodów osobowych … Dostawy Przetarg nieograniczony 13.10.2016 Szczegóły
KWK B/11/16/N Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybu Andrzej VI Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.10.2016 Szczegóły
KWK B/10/16/N- „Likwidacja szybu Andrzej VI” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.10.2016 Szczegóły
KWK BD /14/16/17/N – Dostawa rur stalowych z wykładką z polietylenu Dostawy Przetarg nieograniczony 08.11.2016 Szczegóły
BZ/09/16/17/N – „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci” Usługi Przetarg nieograniczony 03.11.2016 Szczegóły
KWK M/49/16/N Dostawa rur Ø 108 Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2016 Szczegóły
KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
KWK BD/17/16/N – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Boże Dary” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2016r.” Usługi Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
KWK M/48/16/N Wymiana rurociągu układu głównego odwadniania Usługi Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły