Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK– 2265 –2/17/18 – „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych… Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 – „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych… Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-01/17 – Zadanie nr 1 „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego …”; Zadanie nr 2 – „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej …” Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-02/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego Dostawy Przetarg nieograniczony 15.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 – „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” … Usługi Przetarg nieograniczony 15.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych Usługi Negocjacje 09.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-02/17 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły