Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/24A/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2016 Szczegóły
BZ/04/16/17 – Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 17.06.2016 Szczegóły
BZ/06/16 – „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2016 Szczegóły
BZ/05/16 – Określenie wartości rynkowej składników majątku Usługi Przetarg nieograniczony 15.06.2016 Szczegóły
KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej Usługi Przetarg nieograniczony 16.06.2016 Szczegóły
KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
KWK C/13/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich… Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń… Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2016 Szczegóły
KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły