Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/48/16 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych” Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
KWK /13 /16 /17- „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 28.10.2016 Szczegóły
KWK M/40/16/17 – Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. – 6 części Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
CZOK/44/16 – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
KWK BD/16/16- Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary. Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
CZOK/24B/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Dostawy Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Dostawy Przetarg nieograniczony 09.08.2016 Szczegóły
CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części Dostawy Przetarg nieograniczony 08.08.2016 Szczegóły
KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły