Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Dostawy Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Usługi Zapytania ofertowe 09.10.2018 Szczegóły
Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Usługi Zapytania ofertowe 05.10.2018 Szczegóły
Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 11.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–13/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w części dotyczącej pracowników Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2018 Szczegóły
PRZZ/0428 Zakup prostych narzędzi ręcznych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–11A/18 – „Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do wprowadzania wód drenażowych do potoku Czerwony Strumień w Boguszowie Gorcach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–48/18 Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły