Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M-2265-31/18 „Pomiar deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-2265-1/18 „Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –10/18 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń III CZĘŚCI Usługi Przetarg nieograniczony 07.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… Usługi Przetarg nieograniczony 04.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13A/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Usługi Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. Dostawy Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-05/18 Remont zawieszeń liny nośnej typu SADEX WLK 6 dla Oddziału CZOK w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2018 Szczegóły