Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Usługi Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–51A/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Usługi Przetarg nieograniczony 09.10.2018 Szczegóły
Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły
Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły
Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Dostawy Zapytania ofertowe 03.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 – Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Usługi Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły