Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/46/16/17 – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. Usługi Przetarg nieograniczony 08.08.2016 Szczegóły
CZOK/21A/16/17 – Dostawa odzieży… 5 części Dostawy Przetarg nieograniczony 05.09.2016 Szczegóły
KWK M/42/16 Demontaż, dostarczenie i montaż rurociągu stalowego wody obiegowej Ø 406/12,5 na estakadzie z odmulnika DORR na ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.08.2016 Szczegóły
KWK B/09/16/17 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
CZOK/51/16 – „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK w tym: Część I: Dostawa zawieszeń lin wyrównawczych – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa zawieszeń nośnych – Pompownia „Jan Kanty”. Część III: Dostawa rygli wrót szybowych – Pompownia „Siemianowice”. Dostawy Przetarg nieograniczony 19.08.2016 Szczegóły
CZOK/48/16 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych” Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
KWK /13 /16 /17- „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 28.10.2016 Szczegóły
KWK M/40/16/17 – Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. – 6 części Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
CZOK/44/16 – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
KWK BD/16/16- Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary. Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły