Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa pyłu kamiennego – przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–22/18 Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG ”Ruda Śląska –Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda Śląska-Panewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150 (od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–31/18 Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku rozdzielni przed skutkami opadów atmosferycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły