Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2016 Szczegóły
KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
KWK M/33/16 Dostawa krążników i bębnów Dostawy Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły
KWK C/09/16 – Remont tłumików hałasu zabudowanych na dyfuzorach w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” … Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK C/11/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK A/01/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” Usługi Przetarg nieograniczony 14.07.2016 Szczegóły
KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ….” Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2016 Szczegóły
KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Usługi Przetarg nieograniczony 25.05.2016 Szczegóły