Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/24B/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Dostawy Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Dostawy Przetarg nieograniczony 09.08.2016 Szczegóły
CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części Dostawy Przetarg nieograniczony 08.08.2016 Szczegóły
KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.08.2016 Szczegóły
CZOK/28A/16/17 – Wykonanie pomiarów WN, SN, NN… 6 części Usługi Przetarg nieograniczony 05.08.2016 Szczegóły
BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły