Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna Usługi Przetarg nieograniczony 03.10.2018 Szczegóły
Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły
Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL – 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL – 2 szt.) Dostawy Zapytania ofertowe 28.09.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-53/18-Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część III „Dostawa części komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-21/18 „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–31/18/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2019 Usługi Przetarg nieograniczony 02.10.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–30/18 Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach. Usługi Przetarg nieograniczony 02.10.2018 Szczegóły