Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/39A/16 – Dostawa odzieży – 2 części Dostawy Przetarg nieograniczony 23.05.2016 Szczegóły
KWK BD/11/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
CZOK/20/16/17 – Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – …branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – … branża elektryczna. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
KWK M/23/16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych……. Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
CZOK/13/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I do VII Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2016 Szczegóły
CZOK/39/16 – „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 06.07.2016 Szczegóły
KWK R/03A/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
KWK M/32/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów: Usługi Przetarg nieograniczony 03.06.2016 Szczegóły
CZOK/35/16 – -„Remont tamy wodnej nr 2 poz. 321 m przy szybie Kolejowy I” dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
KWK M/26/16 – ”Remont elementów infrastruktury bocznicy kolejowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły