Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Dostawy Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
CZOK/43/16 – „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
KWK MY /03A/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury… Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
KWK MY/04/16- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
KWK M/31/16 – „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)… Dostawy Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły
CZOK/17A/16 – Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.08.2016 Szczegóły
AZM/06/16 – Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej… przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
KWK BD/13/16 – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych… Dostawy Przetarg nieograniczony 28.07.2016 Szczegóły
KWK/10/16 Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.07.2016 Szczegóły
KWK BD/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony…. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2016 Szczegóły