Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK B/6/16 – „Wykonanie dokumentacji – projektów budowlano – wykonawczych likwidacji 32 obiektów budowalnych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.07.2016 Szczegóły
KWK BD/12/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Boże Dary” w 2016r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.07.2016 Szczegóły
CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły
CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 01.07.2016 Szczegóły
KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2016 Szczegóły
KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… Dostawy Przetarg nieograniczony 30.06.2016 Szczegóły
CZOK/24A/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2016 Szczegóły
BZ/04/16/17 – Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 17.06.2016 Szczegóły
BZ/06/16 – „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2016 Szczegóły