Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/05/16 – Określenie wartości rynkowej składników majątku Usługi Przetarg nieograniczony 15.06.2016 Szczegóły
KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej Usługi Przetarg nieograniczony 16.06.2016 Szczegóły
KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
KWK C/13/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich… Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń… Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2016 Szczegóły
„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2016 Szczegóły
KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
KWK M/33/16 Dostawa krążników i bębnów Dostawy Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły
KWK C/09/16 – Remont tłumików hałasu zabudowanych na dyfuzorach w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” … Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły