Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
AZM/16/18/19 Remont dachów, przemurowanie kominów, wymiana……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
KWK WII/WR/01/19 – „„Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową oraz wzmocnieniem obudowy w upadowej technologicznej 2 w renie szybu Roździeński na poziomie 630m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Zamówienie z wolnej ręki 10.01.2019 Szczegóły
AZM/15/18/19 Część I, Część II – Wykonywanie postawień pieców……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.02.2019 Szczegóły
ZP-M-0001/19 – Wynajem ładowarki wraz z paliwem i obsługą dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
KWK M/25/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK S/12/18/19 – „Wykonanie „Projektu technicznego likwidacji szybu IV z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysami inwestorskimi.” Usługi Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
ZP-M-0002/19: Dostawa sprężonego powietrza dla KWK Makoszowy w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły
BZ/10A/18/19 – „Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
KWK C/WR/01/18/19 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2019 roku Usługi Zamówienie z wolnej ręki 15.10.2018 Szczegóły
ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II Usługi Przetarg nieograniczony 24.01.2019 Szczegóły