Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/19/16 – „Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 211/13” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.08.2016 Szczegóły
CZOK/54/16 Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy górniczego wyciągu pomocniczego w szybie „Zygmunt August II” Usługi Przetarg nieograniczony 25.08.2016 Szczegóły
KWK M/45/16/17 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Usługi Przetarg nieograniczony 07.10.2016 Szczegóły
CZOK/40A/16 – „DostawA urządzeń elektromechanicznych i sprzętu i dielektrycznego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopal Dostawy Przetarg nieograniczony 19.08.2016 Szczegóły
BZ/03B/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
KWK BD/20/16 – „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Usługi Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
KWK MY/05/16 – Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni w KWK ”Mysłowice” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.08.2016 Szczegóły
KWK C/17/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 01.09.2016 Szczegóły
KWK M/38/16/17 Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy Usługi Przetarg nieograniczony 23.08.2016 Szczegóły
KWK M /46/16 – Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 26.08.2016 Szczegóły