Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … Dostawy Przetarg nieograniczony 12.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2018 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 – „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” Usługi Przetarg nieograniczony 06.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów Usługi Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 01.03.2018 Szczegóły