Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M -2265-30A/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-05/15 – Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-74/15 – Wycena oznaczonej części zakładu górniczego w Zabrzu – Makoszowach Usługi Przetarg nieograniczony 27.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-68/15 – Dostawa przepustów taśmowych Dostawy Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-60/15 – Dostawa klejów poliuretanowych Dostawy Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-67/15 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania obiektu mostowego Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-75/15/16 – Dostawa kotew górniczych drewnianych Dostawy Przetarg nieograniczony 17.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-22A/15 – Dokumentacja techniczna likwidacji ognisk zapalnych Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-38/15 – Dostawa części zamiennych do urządzeń montażowych typu Flexco Dostawy Przetarg nieograniczony 16.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKBD-2265-04/15 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2015 Szczegóły