Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK C/11/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK A/01/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” Usługi Przetarg nieograniczony 14.07.2016 Szczegóły
KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ….” Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2016 Szczegóły
KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Usługi Przetarg nieograniczony 25.05.2016 Szczegóły
KWK M/39A/16 – Dostawa odzieży – 2 części Dostawy Przetarg nieograniczony 23.05.2016 Szczegóły
KWK BD/11/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
CZOK/20/16/17 – Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – …branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – … branża elektryczna. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
KWK M/23/16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych……. Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły