Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/06/16 – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2016 Szczegóły
KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły
CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.05.2016 Szczegóły
CZOK/07/16 – Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Usługi Przetarg nieograniczony 15.06.2016 Szczegóły
CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
KWK C/02A/16 – Transport… Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2016 Szczegóły
CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2016 Szczegóły
CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 24.05.2016 Szczegóły