Wykonanie kompletu badań technicznych urządzeń ciśnieniowych.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” rozpocznie postępowanie przetargowe dotyczące badań urządzeń ciśnieniowych.

Osoby wykonujące określone badania techniczne muszą posiadać nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w drodze decyzji uprawnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Art. 72, grupa X, urządzenia ciśnieniowe.

https://efo.coig.biz/inquiries/show/7fb0e504-3766-4d85-9ea4-a3b1a6958790

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 18.02.2019
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian