KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””.

„Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.10.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian