Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1 2018-11-13 13:26:04 KWK K/22/18/19 - „Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
2 2018-11-13 12:49:08 SRK/NZ/KWK J-M-2265-24/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Wysokość wadium: 120 000,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
3 2018-11-13 10:13:57 SRK/NZ/KWK M-2265-59/18/19Badanie, ocena i prognoza zagrożenia metanowego i pożarowego w związku z dostosowaniem sieci wentylacyjnej kopalni do modelu docelowego funkcjonowania wraz z opinią dotyczącą bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.” Badanie, ocena i prognoza zagrożenia metanowego i pożarowego   w związku z dostosowaniem sieci wentylacyjnej kopalni do modelu docelowego funkcjonowania wraz z opinią dotyczącą bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK… Szczegóły
4 2018-11-13 10:13:14 SRK/NZ/KWK P–2265-17/18/19 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I" w Rudzie Śląskiej w roku 2019. SRK/NZ/KWK P–2265-17/18/19 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I" w Rudzie Śląskiej w roku 2019. Wadium do przetargu: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
5 2018-11-13 09:48:51 SRK/NZ/KWK K–2265–38/18/19 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. SRK/NZ/KWK K–2265–38/18/19 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
6 2018-11-13 08:38:30 SRK/NZ/KWK W II–2265–34/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
7 2018-11-13 07:49:08 SRK/NZ/KWK-2265-18/18 „Zakup oprogramowania Autodesk AutoCad Civil 3D wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej” „Zakup oprogramowania Autodesk AutoCad Civil 3D wraz ze szkoleniem pracowników na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej” Wadium: 3 700,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
8 2018-11-09 14:23:14 KWK M/19/18/19 Drążenie wyrobisk chodnikowych .... „Drążenie wyrobisk chodnikowych mające na celu uproszczenie układu odwadniania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy w celu zabezpieczenia sąsiednich zakładów górniczych” wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
9 2018-11-09 14:10:15 SRK/NZ/KWK WII-2265-37/18/19Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych… Szczegóły
10 2018-11-09 13:58:27 SRK/NZ/KWK M-2265-62/18/19 Badania i analiza zagrożenia pożarowego - wykonanie analiz powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. SRK/NZ/KWK M-2265-62/18/19 Badania i analiza zagrożenia pożarowego - wykonanie analiz powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium do przetargu: 4 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły