UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1 2019-07-18 14:08:22 R-W II-0011/19 Wykonanie badania nastaw zabezpieczeń w polach rozdzielń 6kV będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. R-W II-0011/19 Wykonanie badania nastaw zabezpieczeń w polach rozdzielń 6kV będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wadium do przetargu: 1 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
2 2019-07-18 13:49:00 R-KCL-0018/19-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Gliwice w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej, działka nr 263 obręb Ostropa Północ” Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Gliwice w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej, działka nr 263 obręb Ostropa Północ” Wadium 5 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
3 2019-07-18 11:35:08 SRK/KWK C-TM/ZO – 2265-26/19 ,,Serwis urządzeń przyszybowych’’ ,,Serwis urządzeń przyszybowych’’ w tym: Część I. Serwis urządzeń przyszybowych szybu Rejtan na poziomie 774m Część II. Serwis urządzeń przyszybowych szybu Witczak na poziomach 585m i 774m, oraz szybu Rejtan… Szczegóły
4 2019-07-18 11:10:46 R-MW-0010/19-1-1 - „Dostawa ręcznych anemometrów” „Dostawa ręcznych anemometrów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
5 2019-07-18 10:56:02 Wydruk i dostawa książek kontroli i książek raportowych dla Ruchu Zakładu Górniczego, dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
6 2019-07-18 09:18:46 R-P-0005/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. R-P-0005/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Wadium do przetargu: 1 500,00 zł… Szczegóły
7 2019-07-18 09:04:11 R-MW-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim - Projekty budowlano – wykonawcze dla SRK S.A. Oddział Mysłowice Wesoła I. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
8 2019-07-18 07:59:21 R- S–0015/19 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
9 2019-07-17 12:29:34 „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych” dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0022/19 Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
10 2019-07-17 12:14:21 RO-JM-0040/19 - Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły