UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
91 2019-08-08 11:43:53 R-K-0013/19 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński”  w  Suszcu w 2019r. Wadium: 4 300,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
92 2019-08-08 07:42:52 R-C-0021/19-1 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
93 2019-08-07 14:33:29 ZP-KCL-0014/19 - „Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) WIZJA: 14.08.2019r. godz. 12:00 Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
94 2019-08-07 13:12:42 R-KCL -0019/19 - „ Uruchomienie dźwigu towarowo–osobowego nr ewidencyjny 3109005530, zainstalowanego w budynku łaźni Etap II w Woli przy ul. Kopalnianej 10” „ Uruchomienie dźwigu towarowo–osobowego nr ewidencyjny 3109005530, zainstalowanego w budynku łaźni Etap II w Woli przy ul. Kopalnianej 10” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na… Szczegóły
95 2019-08-07 12:34:20 R-CZOK-0037/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok. Wysokość wadium: 3 700,00 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
96 2019-08-07 12:11:48 R-C-0032/19 Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Wadium: 1 350,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
97 2019-08-07 11:21:56 R-C-0029/19 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” oraz wzbudnic tyrystorowych silników napędowych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
98 2019-08-07 11:05:06 R-C0028/19 „Dostawa monitoringu wizyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
99 2019-08-07 11:01:43 R-KCL-0014/19-1 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń systemu odwodnienia zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
100 2019-08-07 10:37:27 R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły