UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
91 2019-08-08 13:24:47 R-CZOK-0039/19 Projekt robót zabezpieczających czynne wyrobiska Pompowni „Siemianowice” na poz. 206 m, przed zagrożeniem ze strony szybu „Park” wraz z kosztorysem dla SRK S.A w Bytomiu Oddział w Czeladzi CZOK. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
92 2019-08-08 13:21:49 RO-P-0059-19 Dostawa narzędzi ogrodowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Dostawa narzędzi ogrodowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
93 2019-08-08 13:20:15 R-M-0024/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej stalowo-gumowej w zawieszeniach wraz z wymianą zawieszeń w górniczym wyciągu szybowym szybu I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy". UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
94 2019-08-08 13:02:09 R-M-0022/19 Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
95 2019-08-08 12:18:06 ZP-CZOK-0016/19: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń znak sprawy: ZP-CZOK-0016/19 nazwa postępowania: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład… Szczegóły
96 2019-08-08 12:13:42 R-KCL-0020/19 Rozbiórka budynku sklepu przy ul. Francuskiej 16 w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
97 2019-08-08 12:08:19 R-P -0006/19-1 „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13... „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby            funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13 będącym wyłączną własnością Spółki  Restrukturyzacji Kopalń S.A” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
98 2019-08-08 11:43:53 R-K-0013/19 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński”  w  Suszcu w 2019r. Wadium: 4 300,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
99 2019-08-08 07:42:52 R-C-0021/19-1 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
100 2019-08-07 14:33:29 ZP-KCL-0014/19 - „Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) WIZJA: 14.08.2019r. godz. 12:00 Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły