UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
91 2019-06-25 07:19:25 ZP-B-0004/19 - "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24" Link do elektronicznego formularza ofertowego "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1,… Szczegóły
92 2019-06-24 14:05:00 ZP-M-0014/19 - „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego… Szczegóły
93 2019-06-24 13:40:14 ZP-BZ-0008/19 - „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu) w roku 2019” „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu)… Szczegóły
94 2019-06-24 13:33:09 RO-CZOK-0028/19 - Naprawa wentylatora typu WLE 1004A/1 zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Witold II” Pompownia „Jan Kanty” https://efo.coig.biz/inquiries/show/1ba9f070-52f7-4b99-a6e7-7b3b8486fd6a Szczegóły
95 2019-06-24 12:36:05 ZP-BZ-0007/19 Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA… Szczegóły
96 2019-06-24 12:27:40 RO-JM-0030/19 - Przegląd i naprawa łopat laminowanych wentylatora WOK 3D - stacja wentylatorów głównych przy szybie JAS VI Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
97 2019-06-24 12:16:33 ZP-CZOK-0010/19 - „Remont agregatów głębinowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Remont agregatów głębinowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I: Remont agregatów głębinowych typu HDM - 4 remonty agregatów głębinowych typu HDM 6723.2/9… Szczegóły
98 2019-06-24 12:14:24 ZP-AZM-0004/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 4 w Bytomiu. Część III w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 8 w Bytomiu Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Krańcowa 2 w Bytomiu. Część II w… Szczegóły
99 2019-06-24 09:36:51 ZP-C-0005/19 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
100 2019-06-24 08:08:18 R-P-0003/19 Analiza wielkości osiadań powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Odział KWK "Pokój I" w oparciu o pomiary wysokościowe punktów rozproszonych" do 10.12.2019r. dla SRK S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I". UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły