UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
991 2018-09-06 13:00:06 PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. https://efo.coig.biz/inquiries/show/cadd8362-04b8-4a51-8041-6aeb77758de5 Szczegóły
992 2018-09-06 12:43:40 SRK/NZ/KWK P- 2265–16A/18 - „Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” „Dostawa  środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody  dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
993 2018-09-06 11:50:38 SRK/NZ/KWK J-M-2265-14B/18 „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
994 2018-09-05 13:53:51 SRK/NZ/KWK K-2265-25/18-„Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2018”. Część 1: remont pomp typoszeregu „P” produkcji „POWEN”. Część 2: remont pomp typoszeregu „PSZ” oraz „PZ” produkcji „KSK”, Część 3: remont pomp typoszeregu „100PZM...” produkcji MEPROZET „Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla   SRK oddział   KWK „Krupiński”  w roku 2018”. Część 1:   remont pomp typoszeregu   „P”  produkcji  „POWEN”. Część 2:   remont pomp… Szczegóły
995 2018-09-05 13:51:43 SRK/NZ/BZ–2265–24/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych w 2019 i 2020 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
996 2018-09-05 10:59:51 SRK/NZ/KWK K- 2265–27/18 - Wykonanie usług w zakresie jesiennego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2018 Wykonanie usług w zakresie jesiennego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2018 UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
997 2018-09-05 08:27:56 KWK W II/04/18 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w SRK Oddział KWK „Wieczorek II”. link do elektronicznego formularza ofertowego „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w SRK Oddział KWK „Wieczorek II”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… Szczegóły
998 2018-09-04 14:09:36 SRK/NZ/KWK C-2265-45/18/19.: „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” Wysokość wadium: 1.100,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)… Szczegóły
999 2018-09-04 13:03:52 SRK/NZ/KWK P–2265–12A/18 Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK Oddział KWK Pokój I z podziałem na części: Część IV - Pneumatyczny klucz udarowy ¾” z kompletem kluczy nasadowych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1000 2018-09-03 13:37:57 KWK S/WR/01/18/19 - Usługa odprowadzania ścieków z obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Usługa odprowadzania ścieków z obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Szczegóły