UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1001 2018-11-07 12:00:44 SRK/NZ/KWK S–2265–30A/18 Dostawa części elektrycznych w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I: Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej, Część II: Dostawa części do wyłączników typu OW, OWD, OWR, RS i RE, Część III: Dostawa telefonów systemowych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1002 2018-11-07 11:45:53 CZOK/41/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych...   Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych oraz świadczenie całodobowych… Szczegóły
1003 2018-11-07 11:14:08 SRK/NZ/KWK C–2265–51/18 - Dostawa elementów zawieszenia liny wyrównawczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawa elementów zawieszenia liny wyrównawczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
1004 2018-11-07 11:02:58 „Zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera wielkoformatowego CANON imagePROGRAF TX-4000” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
1005 2018-11-06 14:18:05 CZOK/42A/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice", w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II. Znak sprawy: CZOK/42A/18/19 "Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice" w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II".   Oferta… Szczegóły
1006 2018-11-06 13:23:45 „Dostawa elementów oświetlenia i instalacji elektrycznych” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
1007 2018-11-06 12:27:44 Dostawa zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych dla SRK SA Oddz. KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1008 2018-11-05 13:23:11 BZ/04/18/19 - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni… Szczegóły
1009 2018-11-05 12:32:50 SRK/NZ/KWK M - 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna).     Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A.    Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). Wadium  - Część I… Szczegóły
1010 2018-11-05 12:23:06 SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium  700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły