Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1031 2017-03-14 12:47:39 KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” dla SRK S.A.  Oddział w Pszowie KWK „Anna”: Część 1 – likwidacja szybu… Szczegóły
1032 2017-03-14 12:37:40 SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 - „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych... „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych w wyrobiskach górniczych pompowni „ Szombierki” poz. 790”     Szczegóły
1033 2017-03-14 12:17:24 KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. w okresie: do 90 dni od daty zawarcia umowy  z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego, stosowanego do inertyzacji zrobów poeksploatacyjnych… Szczegóły
1034 2017-03-09 14:26:18 KWK BD/07/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie "II" i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach: „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania  na poz. 416m, w szybie "II" i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1035 2017-03-09 14:20:45 KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu… Szczegóły
1036 2017-03-09 13:24:37 SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 - Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami ... Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Rurociąg stalowy Ø 150mm Rurociąg stalowy wody technologicznej Rurociąg stalowy Plac zwałowy Stacja… Szczegóły
1037 2017-03-09 13:22:59 SRK/TZ/KWK-2265-01/17 - Zadanie nr 1 "Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego ..."; Zadanie nr 2 - "Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej ..." Zadanie nr 1:    „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim wraz z odtwarzaniem drogi infrastruktury towarzyszącej” Zadanie nr 2:  „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej w… Szczegóły
1038 2017-03-09 13:14:02 SRK/TZ/KWK C-2265-02/17 - Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami ... Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Budynek „ Drobna Sprzedaż” Pomost Stalowy II część od budynku drobnej sprzedaży do… Szczegóły
1039 2017-03-08 13:10:31 KWK K/WR/01/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. „Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”.   Szczegóły
1040 2017-03-07 13:41:49 SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy" w 2017r.” Szczegóły