Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1041 2017-03-03 14:34:14 BZ/ZC/01/17 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
1042 2017-03-03 07:07:07 SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Zad.1… Szczegóły
1043 2017-03-02 14:49:44 KWK C/05/17 - „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”.... „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”. Cześć I – Dostawa lin nośnych 4 x  36 dla górniczego wyciągu szybowego szybu Budryk – przedział wschodni.… Szczegóły
1044 2017-03-02 14:49:06 AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części AZM/10/16/17/N Część I: „Roboty dekarskie blacharskie, remont elewacji na budynku frontowym, oficynie i przybudówce do oficyny w Sosnowcu przy ul. Staszica 8 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub… Szczegóły
1045 2017-03-01 08:53:16 KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm „Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” Szczegóły
1046 2017-02-28 12:34:03 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 - Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych:       - pomiary (odczyty) stężeń energii potencjalnej alfa w powietrzu kopalnianym,       - pomiary dawek lub mocy promieniowania GAMMA w powietrzu kopalnianym,       -… Szczegóły
1047 2017-02-27 12:55:21 KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego                      KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Szczegóły
1048 2017-02-27 08:11:24 KWK BD/04/17 - Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Dokumentacja techniczna  - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla  wraz z wyposażeniem oraz likwidacją  przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi  obiektami ( wraz z kosztorysami … Szczegóły
1049 2017-02-24 12:36:46 CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej „Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego – szyb „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK”. wadium:    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące… Szczegóły
1050 2017-02-23 14:42:28 KWK BD/02/17 - Budowa zbiornika wody p.poż......... Budowa zbiornika wody p.poż. wraz z instalacją przyłączeniową dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK Boże Dary Uwaga : Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (… Szczegóły