Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1051 2018-03-05 11:31:09 KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych...... „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 r. Wadium: 8 500,00… Szczegóły
1052 2018-03-05 10:24:05 SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w aspekcie wyłączenia jednego z dwóch pracujących wentylatorów… Szczegóły
1053 2018-03-02 14:29:06 SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 - Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem ... Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Szczegóły
1054 2018-03-02 13:58:15 CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego ... Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni „Gliwice”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć… Szczegóły
1055 2018-03-01 12:08:55 KWK P/01/18 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój… Szczegóły
1056 2018-02-27 12:57:19 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium 4 700,00 zł Szczegóły
1057 2018-02-27 12:34:54 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu na 2018r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO… Szczegóły
1058 2018-02-27 11:34:21 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Zamawiający planuje remont 8 szt. wózków hamulcowych typu WHR/1  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do… Szczegóły
1059 2018-02-27 07:04:49 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 - "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej" dla Oddziału KWK "Pokój I" od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WADIUM - 3000,00 zł Szczegóły
1060 2018-02-26 14:55:36 CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,   Etap II: „Projekt ujęcia… Szczegóły