Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1051 2016-01-26 14:46:40 KWK B/WR/05/15/16 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu... „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” Szczegóły
1052 2016-01-22 10:54:25 SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 - Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK "Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK "Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. Szczegóły
1053 2016-01-22 10:47:54 SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie… Szczegóły
1054 2016-01-21 15:01:16 KWK M/01/16 - „Dostawa oleju napędowego” „Dostawa oleju napędowego” Szczegóły
1055 2016-01-21 08:26:17 KWK C/WR/04/15/16 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
1056 2016-01-21 08:17:56 KWK R/WR/02/15/16 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rozbark V” Szczegóły
1057 2016-01-21 07:40:44 CZOK/WR/10/15/16 - Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownia Powstańców Śląskich - Bytom I Szczegóły
1058 2016-01-20 13:26:49 KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zorganizowanie stałych całodobowych dyżurów punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Straży Pożarnej w Zabrzu, współuczestniczenie z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zabrzu w zakresie zabezpieczenia operacyjnego… Szczegóły
1059 2016-01-20 08:54:53 KWK M/49/15/16 - „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” w 2016r.” Szczegóły
1060 2016-01-20 08:03:35 SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 - Wykonanie remontu wiertnic dołowych Wykonanie remontu wiertnic dołowych WD-06H wraz z osprzętem produkcji firmy FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG Sp. z o. o. dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły