Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1081 2017-10-03 13:54:28 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". Szczegóły
1082 2017-10-03 11:42:20 SRK/TZ/KWK W - 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu "Wschodni" „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
1083 2017-10-03 11:34:58 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów „Dostawę baterii i akumulatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
1084 2017-10-03 11:20:56 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… Szczegóły
1085 2017-10-03 10:04:39 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych... „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych” w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  … Szczegóły
1086 2017-10-03 08:58:30 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 - Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie… Szczegóły
1087 2017-10-03 08:10:00 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów... „Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK-3,3 nr 1 i nr 2 pracujących przy szybie „Staszic” dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z… Szczegóły
1088 2017-09-28 14:35:12 KWK M/11/17 - „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)Termin związania ofertą… Szczegóły
1089 2017-09-28 13:41:42 BZ/04/17/18 - WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Zadanie 1 - Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 Zadanie 2 - Wykonanie badania… Szczegóły
1090 2017-09-28 12:23:19 CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów... „Ubezpieczenie agregatów głębinowych SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) Nr… Szczegóły