UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1081 2018-10-19 12:29:07 SRK/NZ/KWK M-2265-56/18 „Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej oraz części zamiennych dla jednostek trakcyjnych w roku 2018 dla KWK Makoszowy” „Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej oraz części zamiennych dla jednostek trakcyjnych w roku 2018 dla KWK Makoszowy” Wysokość wadium: 2 500,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
1082 2018-10-19 11:58:41 SRK/NZ/KWK J-M-2265–26/18 Zakup oprogramowania komputerowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1083 2018-10-19 11:01:42 SRK/KWK MY-101800004/2018 Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Mysłowice” w roku 2019. Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Mysłowice” w roku 2019. Link do elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
1084 2018-10-19 09:42:04 KWK M/16/18 Rozbiórka budynku przepompowni ..... „Rozbiórka budynku przepompowni nad Czarniawką dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Makoszowy” Ogłoszenie w UZP nr: 638553-N-2018 z dnia 19.10.2018r. wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5… Szczegóły
1085 2018-10-19 08:43:47 SRK/NZ/KWK M-2265-47B/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1086 2018-10-19 08:24:34 CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych..... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
1087 2018-10-18 14:08:58 KWK M/12/18/19 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Znak sprawy: KWK M/12/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy  Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna… Szczegóły
1088 2018-10-17 14:04:04 SRK/NZ/BZ–2265–26/18 Dostawa mebli biurowych w systemie YAR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018r.” SRK/NZ/BZ–2265–26/18 Dostawa mebli biurowych w systemie YAR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018r. Wadium do przetargu: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
1089 2018-10-17 13:35:49 KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego...... Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych „Południowy” i „Północny” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: Wykonanie monitoringu geofizyczno-geotechnicznego szybu I, Część II: Wykonanie pomiarów geometrii… Szczegóły
1090 2018-10-17 12:49:41 Tankowanie paliw do pojazdu służbowego marki Opel Movano w 2018 i 2019 roku, w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły