UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1081 2018-10-05 13:58:52 SRK/KWK_BD/111800031 - Aneks do dokumentacji technicznej głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza) wraz z kosztorysami inwestorskimi” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary" Aneks do dokumentacji technicznej głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza) wraz z kosztorysami inwestorskimi”dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary"      Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
1082 2018-10-05 12:40:21 SRK/NZ/KWK A-2265-06A/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska "Wrzosy I" położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1083 2018-10-05 12:30:30 SRK/NZ/KWK J-M-2265–25/18 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1084 2018-10-05 12:05:06 SRK/NZ/KWK M–2265–47A/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1085 2018-10-05 11:13:10 SRK/NZ/KWK K–2265–33/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji  oraz dezynsekcji pomieszczeń na  terenie SRK   S.A. Bytom  oddział w Suszcu – KWK „Krupiński”  w  roku 2019”   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
1086 2018-10-05 10:23:53 KWK/09/18 Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem  kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł… Szczegóły
1087 2018-10-05 09:40:27 KWK K/21/18 - „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… Szczegóły
1088 2018-10-04 14:24:25 KWK J-M/20/18 - „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część III –… Szczegóły
1089 2018-10-04 12:39:48 KWKM - Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Link do elektronicznego formularza ofrtowego Szczegóły
1090 2018-10-04 10:12:21 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły