UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
101 2019-08-07 09:38:29 RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziękujemy za udział w postępowaniu. W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do założenia oferty w postępowaniu pn.: "Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w… Szczegóły
102 2019-08-07 07:27:04 R-CZOK-0027/19-1-1 Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
103 2019-08-06 13:27:57 RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
104 2019-08-06 13:21:04 R-C-0020/19-1Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Wysokość wadium: 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
105 2019-08-06 13:08:04 ZP-K-0008/19 „Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”. „Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
106 2019-08-06 12:46:15 ZP-BD-0004/19 "Wymiana rurociągu ociekowego ..." „Wymiana rurociągu ociekowego w szybie „II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach”. ogłoszenie UZp - 583018-N-2019 z dnia 06.08.2019r. wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
107 2019-08-06 12:38:28 ZP-S-0009/19 - „Remont wentylatora głównego przewietrzania typu WPG-280/1,4 nr 2 na stacji wentylatorów głównych przy szybie III wraz z przeglądem, naprawą i legalizacją aparatury kontrolno - pomiarowej na stacjach wentylatorów przy szybie III (2 szt.) i IV (3 szt.) dla SRK S.A. KWK "Śląsk" „Remont wentylatora głównego przewietrzania typu WPG-280/1,4 nr 2 na stacji wentylatorów głównych przy szybie III wraz z przeglądem, naprawą i legalizacją aparatury kontrolno - pomiarowej na stacjach wentylatorów przy szybie… Szczegóły
108 2019-08-06 12:10:02 ZP-CZOK-0012/19 - „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.” „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu… Szczegóły
109 2019-08-06 10:16:12 R-C-0031/19„Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń służących do podawania środków mineralnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
110 2019-08-06 08:47:15 KWKBD/742/2019 "Zródła światła" zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. KWKBD/742/2019 "Zródła światła" zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły