Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1091 2017-05-26 08:30:20 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" Szczegóły
1092 2017-05-26 08:02:04 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych ..." „Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: Część I    – Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych wraz z urządzeniami  do kontroli kalibracji i archiwizacji kontroli pomiarów z archiwizacją pomiarów, Część II -   Dostawa przyrządów… Szczegóły
1093 2017-05-26 08:00:43 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 - "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego" „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły
1094 2017-05-24 13:44:03 SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK Wóz urobkowy mały  na rozstaw toru 640 mm - 2 szt. Wóz średni do transportu materiałów pomocniczych  na rozstaw toru 640… Szczegóły
1095 2017-05-24 12:51:41 SRK/TZ/CZOK-2265-11A/17 - Dostawa części do HPR "Dostawa części do HPR" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
1096 2017-05-24 11:40:17 SRK/TZ/KWK C-2265-16/17 - „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych... „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w roku 2017”.   (przetarg nieograniczony z opcją licytacji ustnej lub rokowań) Szczegóły
1097 2017-05-24 11:19:52 CZOK/19/17 - „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
1098 2017-05-24 10:23:26 SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 - Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Część I:      „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II:     „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
1099 2017-05-24 10:21:59 SRK/TZ/CZOK-2265-24/17 - „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG” Części IV - „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK  Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG”  Części IV - „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki… Szczegóły
1100 2017-05-24 10:14:19 SRK/TZ/CZOK-2265-29/17Dostawa schodów górniczych metalowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawę i rozładunek schodów górniczych metalowych (w elementach nie dłuższych niż 2000 mm) na w/w adres dostawy. Szczegóły