Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1091 2017-01-09 10:18:24 SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. opracowanie technologii na wykonywane prace, 2. dostawa dźwigarów (głównych i pomocniczych) i wsporników spawanych (wykonanie warsztatowe wg posiadanych przez zamawiającego rysunków oraz obmiaru z natury,… Szczegóły
1092 2017-01-09 07:52:22 SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych w SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” Szczegóły
1093 2017-01-05 14:12:54 KWK B /13/16/17/N - Wykonanie pomiarów, legalizacji...Część I , Część II Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń    i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym,  wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz      elektroenergetycznych dla Oddziału w… Szczegóły
1094 2017-01-05 12:05:40 SRK/TZ/KWK C - 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów.... Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w 2017 r, w tym: Część I - Dostawa gazów technicznych, Część II - Dostawa tlenu… Szczegóły
1095 2017-01-05 11:46:55 KWK C/01/17/N Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017r. „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Część I  -  KWK „Anna” – mikrobus z kierowcą o liczbie minimum 8 miejsc siedzących, Część II -   KWK „Anna” – samochód… Szczegóły
1096 2017-01-05 09:27:41 KWK P/WR/03/16/17/N - Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój" Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój" Szczegóły
1097 2017-01-03 10:40:35 KWK C/WR/04/16 - Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach  i Oddziałach SRK S.A.  w 2016 roku KWK JAS MOS Szczegóły
1098 2016-12-29 13:05:15 KWK/WR/02/16/17/N - „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej... „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późn. Zm) dla obiektów SRK S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu… Szczegóły
1099 2016-12-27 08:24:19 BZ/15/16/17/N - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r.: Cześć I   - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz… Szczegóły
1100 2016-12-22 15:16:27 KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" 1. Magazyn silników 2. Pomieszczenie gazów technicznych 3. Budynek olowni drewna 4. Magazyn gazów technicznych 5. Hala napraw… Szczegóły