UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1111 2018-10-05 11:13:10 SRK/NZ/KWK K–2265–33/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji  oraz dezynsekcji pomieszczeń na  terenie SRK   S.A. Bytom  oddział w Suszcu – KWK „Krupiński”  w  roku 2019”   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
1112 2018-10-05 10:23:53 KWK/09/18 Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem  kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł… Szczegóły
1113 2018-10-05 09:40:27 KWK K/21/18 - „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… Szczegóły
1114 2018-10-04 14:24:25 KWK J-M/20/18 - „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część III –… Szczegóły
1115 2018-10-04 12:39:48 KWKM - Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Link do elektronicznego formularza ofrtowego Szczegóły
1116 2018-10-04 10:12:21 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1117 2018-10-04 09:49:26 Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1118 2018-10-04 09:30:51 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1119 2018-10-04 08:38:28 Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II - Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1120 2018-10-04 06:59:35 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły