UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1121 2018-09-27 12:20:48 KWK B/12/18/19 Remont wirnika..... „Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr 622836-N-2018… Szczegóły
1122 2018-09-27 11:39:29 KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania ....... „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” Ogłoszenie UZP nr 622775-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. Wadium:        Oferta powinna być… Szczegóły
1123 2018-09-27 11:10:56 SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 3 800,00 zł ( słownie:… Szczegóły
1124 2018-09-27 11:07:13 SRK/NZ/KWK BD–2265–31/18 Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku rozdzielni przed skutkami opadów atmosferycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1125 2018-09-27 10:56:37 SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Wadium 700,00 PLN „Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów   budowlanych  usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi”  … Szczegóły
1126 2018-09-26 11:53:58 SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla  SRK Oddział   KWK „Krupiński”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł (… Szczegóły
1127 2018-09-26 11:20:37 SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1128 2018-09-26 11:06:11 SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska "Wrzosy I" położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1129 2018-09-26 11:05:06 Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Link do formularza ofertowego: Szczegóły
1130 2018-09-26 10:46:12 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły