UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1141 2018-10-05 09:40:27 KWK K/21/18 - „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… Szczegóły
1142 2018-10-04 14:24:25 KWK J-M/20/18 - „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część III –… Szczegóły
1143 2018-10-04 12:39:48 KWKM - Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Link do elektronicznego formularza ofrtowego Szczegóły
1144 2018-10-04 10:12:21 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1145 2018-10-04 09:49:26 Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1146 2018-10-04 09:30:51 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1147 2018-10-04 08:38:28 Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II - Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1148 2018-10-04 06:59:35 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1149 2018-10-03 13:18:47 SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie… Szczegóły
1150 2018-10-03 11:58:10 SRK/NZ/KWK–2265–13/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy - dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w części dotyczącej pracowników Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły