UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1151 2018-08-09 14:45:47 KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Załącznik nr 5 - rysunki i… Szczegóły
1152 2018-08-09 14:04:55 SRK/NZ/KWK W II–2265–17/18 Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 01.09.2018r. - 31.12.2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1153 2018-08-09 14:02:31 SRK/NZ/KWK K-2265-24/18Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji - mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK "Krupiński”. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji - mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni  dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział  w Suszcu KWK "Krupiński”. Wysokość wadium: 1… Szczegóły
1154 2018-08-09 14:02:27 SRK/NZ/KWK K-J-2265-6A/18 „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
1155 2018-08-09 14:00:41 CZOK/28B/18 - „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych" Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
1156 2018-08-09 08:32:11 SRK/NZ/KWK BD-2265-24A/18/19 „Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego, Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego, Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wysokość wadium: Część I: 3 200,00 zł… Szczegóły
1157 2018-08-09 07:57:51 SRK/NZ/CZOK - 2265–38/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej "   „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej " dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
1158 2018-08-08 09:41:10 SRK/NZ/KWK P-2265-14A/18/19„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskie w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2020r. „Świadczenie usług   w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy związanych  z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.  w Bytomiu Oddział KWK… Szczegóły
1159 2018-08-08 09:15:35 SRK/NZ/KWK C-2265-43/18„Opracowanie aktualizacji „Projektu remontu linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary – Radzionków, tor nr 1 km10,950 – 12,800 oraz linii 716 tor nr 1 km 0,526 – 1,840 z tytułu usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją dokonaną w pokładzie 620 i aktualnie prowadzoną w pokładzie 615 przez KW S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. „Opracowanie aktualizacji „Projektu remontu linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary – Radzionków, tor nr 1 km10,950 – 12,800 oraz linii 716 tor nr 1 km  0,526 – 1,840 z tytułu… Szczegóły
1160 2018-08-08 09:08:16 KWK P/08/18/19 Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym WANDA w 2019 r. - cz. I, II, III, IV Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej  w górniczym wyciągu szybowym Wanda w 2019 r. Część I: Wymiana kompletnego zawieszenia czterolinowego wlk. 4 w… Szczegóły