Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1161 2017-08-09 14:22:54 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych... „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych nr 4 i 5 – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Etap I (zabudowa stanowiska nr 4) i Etap II (zabudowa stanowiska… Szczegóły
1162 2017-08-09 13:01:24 KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych..... „Wykonanie 14 tam izolacyjnych w tym 7 tam murowych, 6 tam o konstrukcji korka podsadzkowego i 1 tamy ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w… Szczegóły
1163 2017-08-08 10:33:58 CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I:      Dostawa blachy Część II:     Dostawa kształtowników i wałków Część III:   Dostawa siatek i krat pomostowych Część IV:   Dostawa śrub i elementów złącznych. Oferta powinna… Szczegóły
1164 2017-08-08 09:22:53 CZOK/40/17 - „Dostawa kabli i przewodów” - V części „Dostawa kabli i przewodów” Część I: Dostawa kabli zasilających podszybie „Staszic” poziom 575m oraz pochylnię odstawczą do poziomu 825m. Część II: Dostawa kabla 6 kV. Część III: Dostawa kabli i… Szczegóły
1165 2017-08-07 14:31:32 SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
1166 2017-08-03 13:14:38 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego..." „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg  dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły
1167 2017-08-03 11:59:02 SRK/TZ/CZOK -2265-31/17 - „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń                „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A.  Oddział Centralny Zakład Odwadniania   Kopalń Część I: „Naprawa lin stalowo – gumowych typu ZEP dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład   Odwadniania… Szczegóły
1168 2017-08-03 11:57:26 SRK/TZ/KWK C-2265-45/17- Wykonanie robót remontowo-budowlanych Wykonanie robót remontowo-budowlanych( rozbiórka i zabezpieczenie ściany) z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 24 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
1169 2017-08-03 11:46:24 SRK/TZ/KWK C-2265-43/17 - Wykonanie robót remontowo - budowlanych......... Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy pl. Słowiańskim 2 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły
1170 2017-08-03 11:46:09 SRK/TZ/KWK M - 2265-09/17 .: „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” Szczegóły