UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1171 2018-09-27 14:52:10 KWK P/10/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” Termin realizacji: Części I, II, III: od 01.01.2019r. od 31.12.2020r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Część II: 1 500,00 zł… Szczegóły
1172 2018-09-27 13:28:59 SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150 (od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150(od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Wadium… Szczegóły
1173 2018-09-27 12:26:08 SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”  w Katowicach.  Wysokość wadium: 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
1174 2018-09-27 12:20:48 KWK B/12/18/19 Remont wirnika..... „Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr 622836-N-2018… Szczegóły
1175 2018-09-27 11:39:29 KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania ....... „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” Ogłoszenie UZP nr 622775-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. Wadium:        Oferta powinna być… Szczegóły
1176 2018-09-27 11:10:56 SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 3 800,00 zł ( słownie:… Szczegóły
1177 2018-09-27 11:07:13 SRK/NZ/KWK BD–2265–31/18 Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku rozdzielni przed skutkami opadów atmosferycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1178 2018-09-27 10:56:37 SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Wadium 700,00 PLN „Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów   budowlanych  usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi”  … Szczegóły
1179 2018-09-26 11:53:58 SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla  SRK Oddział   KWK „Krupiński”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł (… Szczegóły
1180 2018-09-26 11:20:37 SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły