UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1171 2018-09-27 10:56:37 SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Wadium 700,00 PLN „Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów   budowlanych  usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w  Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi”  … Szczegóły
1172 2018-09-26 11:53:58 SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla  SRK Oddział   KWK „Krupiński”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł (… Szczegóły
1173 2018-09-26 11:20:37 SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1174 2018-09-26 11:06:11 SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska "Wrzosy I" położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1175 2018-09-26 11:05:06 Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Link do formularza ofertowego: Szczegóły
1176 2018-09-26 10:46:12 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1177 2018-09-26 10:11:16 SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Wadium do przetargu:… Szczegóły
1178 2018-09-26 10:04:11 Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL - 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL - 2 szt.) Link do formularza ofertowego. Szczegóły
1179 2018-09-26 08:38:24 SRK/NZ/CZOK-2265-53/18-Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część III „Dostawa części komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Wadium : 1300,00 PLN, w tym: Część I - 650,00 PLN, Część II - 400,00 PLN, Część III - 250,00 PLN Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK… Szczegóły
1180 2018-09-26 08:28:39 SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium do przetargu: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły