UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1181 2018-09-11 08:30:04 KWK/06A/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 zł… Szczegóły
1182 2018-09-10 12:03:16 KWK C/20/18/19Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I : Badanie lin wyciągowych i/lub Część II : Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych. i/lub Część III : Badanie naczyń wyciągowych. i/lub Część IV : Badanie kół linowych. i/lub Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej i wentylatorów. i/lub Część VI : Badanie roczne maszyn wyciągowych oraz AKP stacji wentylatorów. i/lub Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, podnośników, zbiorników ciśnieniowych urządzeń transportu specjalnego. i/lub Część VIII: Badanie magnetyczne, wyważanie urządzeń, pomiar grubości. Pomiar drgań. KWK C/20/18/19Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego dla… Szczegóły
1183 2018-09-10 11:39:19 SRK/NZ/KWK BD-2265- 29/18Zakup komponentów oświetlenia i osprzętu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Zakup komponentów oświetlenia i osprzętu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Wysokość wadium: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
1184 2018-09-10 11:20:30 SRK/NZ/CZOK-2265-51/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie "Kolejowy I" dla SRK S.A. Oddział CZOK. Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie "Kolejowy I" dla  SRK S.A. Oddział CZOK. Wysokość wadium: 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę… Szczegóły
1185 2018-09-10 10:53:31 AZM/12B/18 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz za budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Znak sprawy: AZM/12B/18 Część I:      „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego  w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II:     „Remont dachu, przemurowanie… Szczegóły
1186 2018-09-10 09:10:24 KWK/04B/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją Etapu I. Postępowanie: KWK/04B/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap I:            Dokumentacja projektowo –… Szczegóły
1187 2018-09-10 07:29:44 Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne elementów wyciągów szybowych - Szyb "Pułaski" przedział klatkowy: badanie okresowe zawieszeń liny wyrównawczej wlk. 3 - 2 szt., badanie ekspertyzowe liny wyciągowej nośnej fi 54 mm, całkowita dł. 690 m- 1 szt. oraz badanie 3-letnie kół linowych wraz z osiami - 2 szt. Link do elektronicznego formularza ofertowego.  Szczegóły
1188 2018-09-07 11:42:20 Dostawa szpad górniczych w ilości 6 kompletów tj. szpada + etui. Link do elektronicznego formularza: Szczegóły
1189 2018-09-07 10:57:31 KWK S/04A/18 - Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Znak sprawy: KWK S/04A/18 Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)… Szczegóły
1190 2018-09-07 10:08:23 kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. I - jednoetapowo link do Elektronicznego Formularza Szczegóły