Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1181 2017-12-01 09:47:45 KWK C/39/17/18 - Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy… Szczegóły
1182 2017-12-01 09:40:41 KWK J-M/18A/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… Szczegóły
1183 2017-12-01 09:24:25 SRK/NZ/KWK K– 2265 –06/17/18 „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MMI-2, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy M-1ca, 3. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) stołu SBM-2, Część II - 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MTS-1, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7. „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej… Szczegóły
1184 2017-11-30 14:39:00 KWK B/07/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych oraz elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód", część mechaniczna i elektryczna w roku 2018. Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych oraz elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1185 2017-11-30 13:57:37 SRK/NZ/BZ–2265–50/17 - Dostawę urządzenia regulującego zużycie energii elektrycznej wraz z adaptacją do istniejącej sieci w budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. Dostawę urządzenia regulującego zużycie energii elektrycznej wraz z adaptacją do istniejącej sieci w budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. Szczegóły
1186 2017-11-30 12:05:44 SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Szczegóły
1187 2017-11-30 11:18:20 SRK/NZ/BZ-2265-47/17 Część I „Dostawa sprzętu komputerowego ...... Część I „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Część II: „Zakup 3 sztuk laptopów, 3 sztuk pakietów Office 2016 Business,… Szczegóły
1188 2017-11-30 11:06:24 SRK/NZ/KWK M– 2265 –26/17 Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Wysokość wadium: 1 500,00 zł Szczegóły
1189 2017-11-30 10:42:40 SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Wykonanie precyzyjnych analiz prób pipetowych dla określenia zawartości H2 i CO, węglowodorów z grupy C2 – C4, N2 oraz O2, CO2 i CH4 w ilości 360 analiz. Wysokość wadium; 1.800,00… Szczegóły
1190 2017-11-30 07:35:26 SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu „Dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu” Wadium - 2 000,00 Szczegóły