UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
111 2019-05-15 08:00:28 RO-JM-0025/19 - Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
112 2019-05-14 13:24:30 SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
113 2019-05-14 06:20:44 RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
114 2019-05-13 13:59:15 Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. Link do formularza elektronicznego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/56e57448-15cf-4fa1-b115-7d3c24b7c200     Szczegóły
115 2019-05-13 11:55:38 R-CZOK-0023/19 : „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi”. „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.                      w Bytomiu Oddział CZOK   w Czeladzi”. Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
116 2019-05-13 10:01:35 RO-RY-0013/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK.S.A. KWK "Rydułtowy I". https://efo.coig.biz/inquiries/show/1670cec1-bb35-4fee-b2bf-4e510fa0dae5 Szczegóły
117 2019-05-10 11:11:25 R-M-0015/19-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
118 2019-05-10 07:01:01 RO-WII-0021/19 Dostawa wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, ubranie spawalnicze ocieplane, hełm z osłoną twarzy, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
119 2019-05-09 08:30:41 RO-KCL-0017/19-1-241900033 - Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/b1eb0ab1-97aa-480f-85ae-79c612be36dc Szczegóły
120 2019-05-08 12:40:27 RO-CZOK-0017/19-1 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń https://efo.coig.biz/inquiries/show/04c10e11-17b7-4c15-bdad-6e08ce9d6acf Szczegóły