UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
111 2019-07-30 13:41:59 RO-CZOK-0035/19 - Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/e5dff2ed-ada8-4593-9cbb-a2152b507fac Szczegóły
112 2019-07-30 13:22:38 RO-CZOK-0034/19 - Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/103906dc-4de8-49b4-93a6-a5a0efc1a120 Szczegóły
113 2019-07-30 13:20:45 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w 2019 roku. Link do formularza elektronicznego   Szczegóły
114 2019-07-30 12:37:41 ZP-B-0005/19 - Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. Znak sprawy: ZP-B-0005/19 "Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w… Szczegóły
115 2019-07-30 11:35:17 R-P -0007/19 - Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice) Część II – płótno podsadzkowe Część III – pył kamienny Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym:  Część I           – drewno kopalniane (stojaki, połowice), Część II          – płótno… Szczegóły
116 2019-07-30 10:34:04 ZP-B-0003/19-1-1: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I - VI znak sprawy: ZP - B - 0003/19 - 1 - 1 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A.,… Szczegóły
117 2019-07-30 10:04:50 R-PI-0011/19 Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery… Szczegóły
118 2019-07-29 12:52:57 R-BZ-0008/19-Dostawa kalendarzy na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów. Dostawa kalendarzy na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów.   Wadium 2 700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
119 2019-07-29 12:11:13 R-P-0005/19-1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
120 2019-07-29 11:21:55 R-MW-0012/19-„Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. „Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.   Wadium 1 200,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły