Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1211 2017-07-13 10:49:05 KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie "Wschodnim II"...... Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie "Wschodnim II" należącym do PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła (dawniej KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła") do przyjęcia wody z likwidowanej KWK "Mysłowice"… Szczegóły
1212 2017-07-11 14:35:52 KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
1213 2017-07-11 13:56:46 KWK BD/14/17 Wykonanie tam ... Część I   - Wykonanie 7 tam murowych w celu zrealizowania procesu  likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Część II   - Wykonanie 15 tam izolacyjnych… Szczegóły
1214 2017-07-10 14:28:16 KWK J-M/11/17 „Kompleksowa obsługa łaźni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł… Szczegóły
1215 2017-07-07 13:53:58 CZOK 03/17/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej....... „Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II: Dostawa odzieży… Szczegóły
1216 2017-07-07 12:34:39 CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski dla SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
1217 2017-07-07 12:33:48 SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 - „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie  SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” Szczegóły
1218 2017-07-07 12:02:23 SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Zakres robót: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Rozbiórka pokrycia z papy Wymiana deskowania dachu Wymiana elementów konstrukcyjnych – krokwie, kleszcze Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek Wymiana elementów konstrukcyjnych – murłąty… Szczegóły
1219 2017-07-07 11:38:38 SRK/TZ/KWK B-2265-07/17„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej" SRK/TZ/KWK B-2265-07/17 Część I      „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji”… Szczegóły
1220 2017-07-07 11:35:47 SRK/TZ/KWK K-2265-02/17 - Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych.. Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział południowy KWK „Krupiński”     Szczegóły