Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1211 2017-11-28 09:08:09 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2018-2019” Wysokość wadium 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegóły
1212 2017-11-28 09:00:06 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych: - Pomiary (odczyty ) stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów  rozpadu radonu, - Ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma- pomiary dawek lub mocy promieniowania … Szczegóły
1213 2017-11-28 08:04:41 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Szczegóły
1214 2017-11-28 07:37:05 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia" „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Szczegóły
1215 2017-11-27 14:50:45 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
1216 2017-11-27 14:19:37 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim... Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w 2018 roku Ogłoszenie nr 622753-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Oferta powinna… Szczegóły
1217 2017-11-27 14:14:39 KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł Szczegóły
1218 2017-11-27 13:15:06 KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, w tym: Pompownia Pompownia środków zamarzających Zbiornik stalowy Załadownia 1 Załadownia oraz pomost stalowy do placu miału płukanego Stacja przesypowa… Szczegóły
1219 2017-11-27 12:55:08 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II..... Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II w ramach zadania: Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń… Szczegóły
1220 2017-11-24 12:30:49 CZOK/WR/04/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. Szczegóły