UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1231 2018-09-10 10:53:31 AZM/12B/18 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz za budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Znak sprawy: AZM/12B/18 Część I:      „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego  w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II:     „Remont dachu, przemurowanie… Szczegóły
1232 2018-09-10 09:10:24 KWK/04B/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją Etapu I. Postępowanie: KWK/04B/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263. Etap I:            Dokumentacja projektowo –… Szczegóły
1233 2018-09-10 07:29:44 Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne elementów wyciągów szybowych - Szyb "Pułaski" przedział klatkowy: badanie okresowe zawieszeń liny wyrównawczej wlk. 3 - 2 szt., badanie ekspertyzowe liny wyciągowej nośnej fi 54 mm, całkowita dł. 690 m- 1 szt. oraz badanie 3-letnie kół linowych wraz z osiami - 2 szt. Link do elektronicznego formularza ofertowego.  Szczegóły
1234 2018-09-07 11:42:20 Dostawa szpad górniczych w ilości 6 kompletów tj. szpada + etui. Link do elektronicznego formularza: Szczegóły
1235 2018-09-07 10:57:31 KWK S/04A/18 - Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Znak sprawy: KWK S/04A/18 Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)… Szczegóły
1236 2018-09-07 10:08:23 kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. I - jednoetapowo link do Elektronicznego Formularza Szczegóły
1237 2018-09-06 13:00:06 PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. https://efo.coig.biz/inquiries/show/cadd8362-04b8-4a51-8041-6aeb77758de5 Szczegóły
1238 2018-09-06 12:43:40 SRK/NZ/KWK P- 2265–16A/18 - „Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” „Dostawa  środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody  dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
1239 2018-09-06 11:50:38 SRK/NZ/KWK J-M-2265-14B/18 „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
1240 2018-09-05 13:53:51 SRK/NZ/KWK K-2265-25/18-„Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2018”. Część 1: remont pomp typoszeregu „P” produkcji „POWEN”. Część 2: remont pomp typoszeregu „PSZ” oraz „PZ” produkcji „KSK”, Część 3: remont pomp typoszeregu „100PZM...” produkcji MEPROZET „Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla   SRK oddział   KWK „Krupiński”  w roku 2018”. Część 1:   remont pomp typoszeregu   „P”  produkcji  „POWEN”. Część 2:   remont pomp… Szczegóły