UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1241 2018-09-07 11:42:20 Dostawa szpad górniczych w ilości 6 kompletów tj. szpada + etui. Link do elektronicznego formularza: Szczegóły
1242 2018-09-07 10:57:31 KWK S/04A/18 - Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Znak sprawy: KWK S/04A/18 Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)… Szczegóły
1243 2018-09-07 10:08:23 kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. I - jednoetapowo link do Elektronicznego Formularza Szczegóły
1244 2018-09-06 13:00:06 PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. PRZZ/0309 - Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu - Zdroju. https://efo.coig.biz/inquiries/show/cadd8362-04b8-4a51-8041-6aeb77758de5 Szczegóły
1245 2018-09-06 12:43:40 SRK/NZ/KWK P- 2265–16A/18 - „Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” „Dostawa  środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody  dla SRK S. A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój I” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
1246 2018-09-06 11:50:38 SRK/NZ/KWK J-M-2265-14B/18 „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” „Zakup (dostawa) kostki betonowej B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
1247 2018-09-05 13:53:51 SRK/NZ/KWK K-2265-25/18-„Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2018”. Część 1: remont pomp typoszeregu „P” produkcji „POWEN”. Część 2: remont pomp typoszeregu „PSZ” oraz „PZ” produkcji „KSK”, Część 3: remont pomp typoszeregu „100PZM...” produkcji MEPROZET „Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla   SRK oddział   KWK „Krupiński”  w roku 2018”. Część 1:   remont pomp typoszeregu   „P”  produkcji  „POWEN”. Część 2:   remont pomp… Szczegóły
1248 2018-09-05 13:51:43 SRK/NZ/BZ–2265–24/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych w 2019 i 2020 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1249 2018-09-05 10:59:51 SRK/NZ/KWK K- 2265–27/18 - Wykonanie usług w zakresie jesiennego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2018 Wykonanie usług w zakresie jesiennego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2018 UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
1250 2018-09-05 08:27:56 KWK W II/04/18 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w SRK Oddział KWK „Wieczorek II”. link do elektronicznego formularza ofertowego „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w SRK Oddział KWK „Wieczorek II”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… Szczegóły