UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1261 2018-08-29 12:38:03 SRK/NZ/KWK M- 2265–43/18 - „Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I „a” „Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
1262 2018-08-29 12:29:34 SRK/NZ/KWK C-2265-37A/18/19 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum” w tym: Wykonanie precyzyjnych prób powietrza kopalnianego. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1263 2018-08-29 12:27:12 SRK/NZ/KWK BD-2265- 27/18Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano – wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych ( wraz z kosztorysami inwestorskimi ) - likwidacja bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą i obiektami przynależnymi dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dokumentacja techniczna  - Projekty budowlano – wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych  ( wraz z kosztorysami inwestorskimi )  - likwidacja bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą  i obiektami przynależnymi… Szczegóły
1264 2018-08-29 11:45:50 KWK K/16A/18 - Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Znak sprawy: KWK K/16A/18 Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Część I - Remont pomp typu OW Część II - Remont pomp typu OS Oferta powinna być… Szczegóły
1265 2018-08-29 10:30:32 PRZZ/0286 - Remont silnika typu dSg 315 M2B-EP; 160 kW, 1000 V wraz z wymianą łożysk i uszczelnień dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" Remont silnika typu dSg 315 M2B-EP; 160 kW, 1000 V wraz z wymianą łożysk i uszczelnień dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos". https://efo.coig.biz/inquiries/show/b5a13354-0d31-490d-bdb5-9dde898ca5b5 Szczegóły
1266 2018-08-29 08:51:29 KWK K/14/18/19 Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej ... Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego” w latach 2018-2019 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1267 2018-08-28 14:04:25 SRK/NZ/KWK W I–2265–05/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z ocena kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego w aspekcie wyłączenia szybu "Wschodni" z sieci wentylacyjnej Kopalni dla SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek I" Katowice UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1268 2018-08-28 13:27:10 SRK/NZ/KWK J-M–2265–16/18 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Jas-Mos   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz… Szczegóły
1269 2018-08-28 11:51:03 CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów...... „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami  a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów: „Bańgów”,… Szczegóły
1270 2018-08-28 09:46:41 KWK BD/18/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej... „Utrzymanie w sprawności ruchowej  wraz z obsługa urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK "Boże Dary"”. Część I - „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej … Szczegóły