UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1291 2018-08-24 09:51:18 KWK/07/18/19 - "Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach" Znak sprawy: KWK/07/18/19 "Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach" Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę należy złożyć w zamkniętej… Szczegóły
1292 2018-08-24 08:40:56 KWK J-M/18/18 „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: Budynek stacji odzysku ziaren;… Szczegóły
1293 2018-08-23 13:55:03 CZOK/23A/18: Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Cz. I - IV CZOK/23A/18 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Część I - Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II - Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część III - Dostawa uchwytów zaciskowych do… Szczegóły
1294 2018-08-23 12:53:01 KWK M/10/18 - „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Znak sprawy: KWK M/10/18 - „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy… Szczegóły
1295 2018-08-23 12:32:09 SRK/NZ/KWK W II–2265–14/18 Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II w podziale na części: Cześć I - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - metan (5 szt.), Część II - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności - termohigrometr (2 szt.), Część III - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - tlen (5 szt.), Cześć IV - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - dwutlenek węgla (5 szt.), Część V - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - tlenek węgla (5 szt.). SRK/NZ/KWK W II–2265–14/18 Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II w podziale na części:… Szczegóły
1296 2018-08-23 10:55:31 SRK/NZ/KWK C–2265–32A/18 Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2018 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1297 2018-08-23 10:24:59 SRK/NZ/KWK BD-2265–26/18 Zakup farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział KWK Boże-Dary UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1298 2018-08-23 10:24:47 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/18-Dostawy produktu ubocznego o właściwościach popiołu do wypełniania korków izolacyjnych przeciwwybuchowych, w wyrobiskach górniczych wraz z transportem do SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy produktu ubocznego o właściwościach popiołu do wypełniania korków izolacyjnych przeciwwybuchowych, w wyrobiskach górniczych wraz z transportem do SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Wadium - 2 400,00 PLN… Szczegóły
1299 2018-08-22 14:00:08 SRK/NZ/KWK S-2265-17/18/19 Świadczenie usług serwisu, napraw bieżących i remontów części stacyjnej systemu KSP-2 i KSP-2C oraz urządzeń dołowych w 2018 i 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk" SRK/NZ/KWK S-2265-17/18/19 Świadczenie usług serwisu, napraw bieżących i remontów części stacyjnej systemu KSP-2 i KSP-2C oraz urządzeń dołowych w 2018 i 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział… Szczegóły
1300 2018-08-22 11:58:34 SRK/NZ/AZM-2265-4B/18 Uszczelnienie pokrycia dachu nad klatkami schodowymi budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 wraz z remontem głowicy komina ul. Klimontowskiej 17 A dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Uszczelnienie pokrycia dachu nad klatkami schodowymi budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 wraz z remontem głowicy komina ul. Klimontowskiej 17 A dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych… Szczegóły