UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1311 2018-06-27 14:38:22 SRK/NZ/KWK W II–2265–05/18 Dostawa samochodu towarowo -osobowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK Wieczorek II UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1312 2018-06-27 13:20:31 AZM/11/18 Część I: Remont dachu....Część II: Remont dachu..., Część III: Remont dachu..., Część IV: Remont dachu..., Część V:Remont dachu..., Część VI: Remont dachu.. Część I:      Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Orkana 3 będącym wyłączną… Szczegóły
1313 2018-06-27 12:27:46 SRK/NZ/KWK M-2265-36/18-Wykonanie pomiarów i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II”, pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Wadium - 2 800,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem… Szczegóły
1314 2018-06-27 11:42:00 SRK/NZ/KWK M - 2265-18 B/18- Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wyceną dotyczącą wymiany części infrastruktury sieci LAN oraz zabudowy i montażu serwerów AD dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wyceną dotyczącą wymiany części infrastruktury sieci LAN oraz zabudowy i montażu serwerów AD dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń  S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium - 2… Szczegóły
1315 2018-06-27 10:50:01 SRK/NZ/KWK J-M –2265–9/18 - Remont dachu i wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK „ Jas-Mos” Część I , Część II  Remont dachu i  wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału  KWK „ Jas-Mos” Część I :  Wykonanie częściowego remontu dachu Część II : Wykonanie robót malarskich wybranych pomieszczeń parteru, I,II,III piętra… Szczegóły
1316 2018-06-27 09:47:07 AZM/10/18 Część I: Remont dachów........Część II Remont dachów....... Część I: Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Będzinie przy ul. Joselewicza 10 i ul. Kolejowa 22 oraz w Czeladzi  ul. Poniatowskiego 6 i ul. Reymonta 97 będących wyłączną własnością… Szczegóły
1317 2018-06-27 08:10:11 KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB-200B/10 KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB – 200 B/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej   Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
1318 2018-06-26 14:04:16 AZM/08/18 Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów....Część II - Remont chodników.... Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym  oraz remont kanalizacji zewnętrznej do budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej… Szczegóły
1319 2018-06-26 11:51:32 SRK/NZ/KWK J-M-2265-08/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybu wentylacyjnego nieuzbrojonego JasVI dla SRK S.A. KWK "Jas-Mos" Wadium 900,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana… Szczegóły
1320 2018-06-26 10:53:27 KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. Oferta powinna… Szczegóły