UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1321 2018-08-13 07:51:50 SRK/NZ/CZOK–2265–41A/18/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. Wysokość wadium: 4.200,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
1322 2018-08-12 22:38:35 KWK P/02A/18 „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”: Część I i II „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”: Część I: Remont prądnicy maszyny wyciągowej szybu „Wanda” przedział II. Część II: Remont napędów elektrycznych małej mocy. Szczegóły
1323 2018-08-12 16:42:29 KWK C/06A/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: CZĘŚĆ III i IV „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część III : Remont pomp typu OS, Część IV : Remont pompy typu OW Szczegóły
1324 2018-08-10 13:23:54 SRK/NZ/KWK W II–2265–13A/18 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 20 03 07 z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” . UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1325 2018-08-10 12:33:05 SRK/NZ/KWK P- 2265–16/18 - „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej , KWK Pokój I” „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej , KWK  Pokój I” Część I :          „Dostawa  środków chemicznych do… Szczegóły
1326 2018-08-10 12:14:45 KWK P/09/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę ”, Część III : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VI : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VIII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”. „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez… Szczegóły
1327 2018-08-10 10:44:17 KWK/04A/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I” znak sprawy: KWK/04A/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I:            Dokumentacja projektowo –… Szczegóły
1328 2018-08-10 08:39:58 KWK S/04/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Śląsk „Remont pomp odwadniających: Część I – Remont pomp typu P, Część II – Remont pomp typu PSZ, Cześć III – Remont pomp typu OS, Cześć IV – Remont pomp typu… Szczegóły
1329 2018-08-09 14:45:47 KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Załącznik nr 5 - rysunki i… Szczegóły
1330 2018-08-09 14:04:55 SRK/NZ/KWK W II–2265–17/18 Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 01.09.2018r. - 31.12.2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły