Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1321 2017-11-27 12:55:08 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II..... Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II w ramach zadania: Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń… Szczegóły
1322 2017-11-24 12:30:49 CZOK/WR/04/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. Szczegóły
1323 2017-11-24 07:44:19 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe....        Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla SRK S.A. w Bytomiu. Ogłoszenie UZP 621423-N-2017 z dnia 24.11.2017r.… Szczegóły
1324 2017-11-23 14:04:54 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych ... „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2018”. Wysokość wadium 6.000,00 zł Szczegóły
1325 2017-11-22 14:27:39 SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK "Centrum" w Bytomiu „Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu”: 1. BUDYNEK WSPÓLNY: Lampownia, Łaźnia, 2. HALA SPRĘŻAREK, WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA (W2) 3.… Szczegóły
1326 2017-11-22 13:23:23 SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału. Szczegóły
1327 2017-11-22 12:04:24 SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej… Szczegóły
1328 2017-11-22 09:57:15 SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 1. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły
1329 2017-11-22 09:22:52 SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A.   w Bytomiu Oddział KWK Centrum. 1.Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły
1330 2017-11-21 13:37:01 SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn           wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Wykonanie napraw i remontów silników oraz pozostałych maszyn elektrycznych zainstalowanych w maszynach wyciągowych,… Szczegóły